11/03/2021 17:53

Mija termin składania wniosków o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla szeroko rozumianej kultury

Już tylko do 15 marca przedsiębiorcy działający w branży kultury oznaczonej konkretnym kodem PKD jak również świadczący usługi na rzecz muzeów mogą wnioskować o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.

- Ta forma wsparcia skierowana jest do twórców, artystów, architektów, działalności obiektów kulturalnych, sportowych jak również przedsiębiorców działających w sektorze związanym z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów, oraz firm świadczących usługi edukacyjne na rzecz muzeów, a także płatników składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu.- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zwolnienie z opłacania składek przysługuje, jeśli odnieśli spadek przychodów z tej działalności o co najmniej 75 proc. Należy porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z tym samym miesiącem roku 2019. Prowadzący działalność musiał też być zgłoszony jako płatnik w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i musi złożyć w terminie deklaracje rozliczeniowe, najpóźniej do 31 października br., chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania.

- Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek za lipiec, sierpień i wrzesień można złożyć maksymalnie do 15 marca. Można to zrobić, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub przez PUE ZUS za pośrednictwem strony gov.pl. Muzea i firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów powinny skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali wypełniają wniosek RDZ-B. – wyjaśnia rzeczniczka.

Jeżeli składki zostały opłacone, ale przedsiębiorca spełnił warunki, aby skorzystać z ich umorzenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek, można wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeśli nie ma zaległości na koncie.

 

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego