03/03/2021 20:13

Panie Zbigniewie, Panie Wojciechu – DZIĘKUJEMY! Pożegnanie strażaków ze służbą

Z dniem 26 lutego 2021 r. dwóch zasłużonych funkcjonariuszy odeszło na zaopatrzenie emerytalne z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem: st. bryg. mgr. inż. Zbigniew Zalewski oraz st. asp. Wojciech Mościcki.

St. bryg. mgr. inż. Zbigniew Zalewski z ochroną przeciwpożarową związany był od 1988 r., kiedy to rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę stałą pełnił od sierpnia 1993 r. w Komendzie Rejonowej a następnie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem na stanowiskach: oficera, zastępcy dowódcy JRG, dowódcy JRG. 1 maja 2020 r. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP powierzył st. bryg. mgr inż. Zbigniewowi Zalewskiemu pełnienie obowiązków, a z dniem 1 czerwca 2020 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. St. bryg. mgr inż. Zbigniew Zalewski był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany oraz odznaczany, w tym: Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", Dyplomem Komendanta Głównego PSP, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Honorową Odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa", Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Brązowym i Srebrnym Medalem "Za Długoletnią Służbę" oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

St. asp. Wojciech Mościcki służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1998 r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, którą kontynuował w Komendzie Powiatowej PSP. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach ratowniczych i obsługi specjalistycznych pojazdów pożarniczych oraz urządzeń technicznych. Zajmował kolejno stanowiska: stażysta, młodszy ratownik – kierowca, ratownik – kierowca, operator sprzętu specjalnego, starszy operator sprzętu specjalnego, dowódca sekcji oraz dowódca zmiany. Ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Supraślu oraz Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Uczestniczył w wielu trudnych działaniach ratowniczo - gaśniczych. Niejednokrotnie reprezentował tut. Komendę w sporcie pożarniczym. Aktywnie uczestniczył w procesie modernizowania miejscowej bazy lokalowej.st. asp. Wojciech Mościcki był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany oraz odznaczany, w tym: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", Brązową i Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz Srebrnym Medalem "Za Długoletnią Służbę".

Dziękujemy za wieloletnią służbę i życzymy sukcesów na nowym etapie życia!

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał z dniem 1 marca 2021 r. bryg. mgr. inż. Jerzego Owłasiuka na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Bryg. mgr inż. Jerzy Owłasiuk z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1992 r., kiedy to rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu nauki w 1996 r. pełnił służbę w Komendzie Rejonowej, Miejskiej a od 1999 r., Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w wydziale operacyjnym, gdzie od 2016 r. zajmował stanowisko kierownika sekcji. 

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Kulesza KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: mł. ogn. Patryk Wojtczuk KP PSP Wysokie Mazowieckie