02/03/2021 09:09

Świadczenia z ZUS wzrosną o ponad 4 proc.

Jak co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął waloryzację emerytur i rent. Minimalna emerytura wzrośnie o 50,88 zł brutto. Świadczenia będą wyższe o 4,24 proc.

Emeryci i renciści, których termin płatności przypada na pierwszy dzień miesiąca już otrzymali zwaloryzowane świadczenie.

W tym roku podwyżka jest przeprowadzana waloryzacją procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

-Nie trzeba składać wniosku, by otrzymać waloryzację ponieważ ZUS przeprowadza ją z urzędu. O nowej wysokości kwoty brutto, każdy emeryt i rencista zostanie powiadomiony decyzją. - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jakie świadczenia rosną?

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, takie jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Minimalna emerytura w górę

- W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają na tyle długi staż ubezpieczeniowy by świadczenie mogło być podwyższone do gwarancji minimum. W przypadku kobiet to co najmniej 20 lat ubezpieczenia , zaś mężczyzn – co najmniej 25 lat. – wyjaśnia rzeczniczka.

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama 4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.

02032021zus

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego