niedziela, 20 grudzień 2020 17:47

Zasady bezpieczeństwa podczas sezonu ogrzewczego

Zasady bezpieczeństwa podczas sezonu ogrzewczego foto: KW PSP w Białymstoku

Strażacy przypominają właścicielom i zarządcom budynków o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych oraz obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Okres jesienno – zimowy to pora roku, w której niepokojąco wzrasta ilość pożarów budynków mieszkalnych. Jest to spowodowane intensywną eksploatacją wadliwych urządzeń grzewczych oraz dogrzewaniem się mieszkańców na różne sposoby. Brak kontroli drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych może spowodować, że bezbarwny i bezwonny tlenek węgla (czad), powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna przy niedostatecznym dopływie tlenu, staje się przyczyną śmierci. Jedną z przyczyn powstania pożarów w budynkach są również nieszczelności przewodów kominowych oraz pożary nagromadzonej sadzy w kominie.

W tym sezonie grzewczym Komendant Główny PSP także zainicjował kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – polecamy zapoznanie się z istonymi informacjami.

Poniżej przedstawiamy też inne porady dotyczące zapobiegania zagrożeniom wynikającym z zimowego dogrzewania budynków.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń

Sposoby postępowania w przypadku pożaru sadzy w kominie

Zasady postępowania przy pożarach budynków mieszkalnych

Czad cichy zabójca

(źródło: KW PSP w Białymstoku)