04/07/2019 17:07

Kobylin-Borzymy. Skarbnik gminy odchodzi na emeryturę

Po 41 latach pracy w Urzędzie Gminy Kobylin-Borzymy na stanowisku skarbnika Helena Sikorska odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Oficjalne podziękowania dla Pani Heleny Sikorskiej z okazji zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę złożyli m.in. Wójt Dariusz Sikorski oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

 
Wyrażając wdzięczność za wieloletnią współpracę,
Wójt Gminy – Dariusz Sikorski
podkreślał zasługi Pani Skarbnik, będącej pierwszym strażnikiem budżetu.
Zaangażowanie i staranne wykonywanie obowiązków służbowych przyczyniły się
do zapewnienia właściwej pracy Urzędu Gminy.
Stanowiła Pani wzór i źródło wiedzy
oraz doświadczenia dla młodszego pokolenia pracowników.
 
Na koniec jeszcze raz chcielibyśmy życzyć satysfakcji z wykonywanej pracy,
a także złożyć najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz realizowania własnych pasji i zainteresowań.