26/03/2021 08:31

Kobylin-Borzymy. Nielegalnie porzucone odpady przed cmentarzem [foto]

Policjanci z Posterunku Policji w Sokołach przeprowadzili postępowanie wyjaśniające i ustalili, kto nielegalnie zeskładował odpady nieopodal kontenera przed miejscowym cmentarzem parafialnym w gminie Kobylin-Borzymy, m.in. zużyte opony, podszybia samochodowe itp. Sprawca został ukarany mandatem karnym oraz został zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów.

W dniu 16 marca 2021 r. do Urzędu Gminy w Kobylinie-Borzymach wpłynęła informacja o nielegalnie zeskładowanych odpadach przed kontenerem na śmieci będącym własnością urzędu. Natychmiast po zgłoszeniu patrol policji udał się we wskazane miejsce i potwierdził, że są tam nielegalne odpady. W trakcie postępowania wyjaśniającego udało się ustalić sprawcę czynu, wobec którego zostały wyciągnięte konsekwencje karne z obowiązkiem uprzątnięcia odpadów.

Wójt Gminy Kobylin-Borzymy przestrzega przed nielegalnym podrzucaniem odpadów. Gdy sprawca porzucenia odpadów nie zostanie zidentyfikowany zgodnie z obowiązującym prawem koszt utylizacji tych odpadów będzie spoczywał na właścicielu terenu, a to może przekraczać jego możliwości finansowe. W takich sytuacjach pozostałe koszty ponosi gmina. Opisane powyżej działania prewencyjne poprawią skuteczność walki z przestępczością związaną z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami, ale również zabezpieczą interesy gmin oraz ich mieszkańców.

info/foto: UG Kobylin-Borzymy